sürülmək

sürülmək
1.
məch.
1. Qovulmaq, aparılmaq. Naxır fermaya sürüldü.
2. Sürgün edilmək. <Hacı Nuru şair Səfər bəyə:> Axırda nadinc adam qələminə getdin. Üç il divana düşdün, üç il sürgünə sürüldün, gözəl ömrün keçdi. M. F. A.. <Kətxuda:> Bir-iki adam gərək bu kənddən sürülə, özü də sizin məhəllədən. N. N..
2.
f.
1. Şumlanmaq. Sürüləcək yerin hələ ondan biri şumlanmamışdı. M. İ.. Hatəm dayı . . sürülmüş (f. sif.) zəmilərə . . baxırdı. M. C..
2. məc. Sövq edilmək, cəlb edilmək. Lakin bunu bilməlisiniz ki, sizə güllə atan soldatlar da sizinlə müharibəyə məcburiyyətlə sürülür. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sürülmə — 1. «Sürülmək 1»dən f. is. 2. «Sürülmək 2»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çevrilmək — 1. məch. Başqa hala salınmaq, başqa şəklə salınmaq, döndərilmək. O başını yellədib bir ah çəkdi dərindən, «Ah» alova çevrilib saçıldı gözlərindən. B. V.. 2. t siz. Tez tez bir haldan başqa hala keçmək. Su donaraq buza çevrilmişdir. – Radium… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kotanlanmaq — məch. Kotanla şumlanmaq, sürülmək. Tarla kotanlandı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoyulmaq — məch. 1. Bir yerə yerləşdirilmək; düzülmək. Kitabların hamısı şkafa qoyuldu. – Bir azdan sonra stol üzərinə qələm, kağız və mürəkkəb qoyuldu. M. S. O.. Sürahilər şərbət və şərablarla doldurulub, sərin bulaqlara qoyulmuş(du). M. Rz.. 2. Əmanət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoyuluş — is. 1. Qoyulma (bax qoyulmaq 10 cu mənada). Su təsərrüfatı tədbirlərinə kapital qoyuluşu 50 faizdən çox artmalıdır. 2. Qoyulmaq tərzi, qoyulmaq qaydası. Kərpicin qoyuluşu. 3. İrəli sürülmə, meydana atılma. Məsələnin qoyuluşu, müzakirəsi və həlli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səpinqabağı — is. Tarlanın sürülməsi ilə səpin arasındakı vaxt, səpindən əvvəl. Səpinqabağı malalamaq. Əkin yerini səpinqabağı kol kosdan təmizləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xam — sif. 1. Ələ öyrənməmiş, əhliləşməmiş. Xam quş. – . . Həmişə də qiymətli xam atı alıram ki, onu qoşquya öyrədim. C. M.. <Sərvinaz:> Xam cöngə kimi havalanıb çıxıblar dağ döşünə, . . bu əl boyda tifil bunların gözünə tikan kimi batır. B.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xışlanmaq — məch. Xışla sürülmək, şumlanmaq. Sahə başdan başa xışlanmışdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MAKTUR — Katranlı. Katran sürülm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”